رشته امور ورزشی: تمام کارشناسان  

سيلاطاني - شبنم

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 12 / 1388
تلفن همراه : 09122416004
صلاحیت ها : 1 - امور ورزش دو و ميداني.
2- امور ورزشهای ثوپی سالنی
3- عناصر ورزشی در امور تخصصی مربوط
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 8) فنون هنری رشته امور ورزشی تمام کارشناسان