رشته امور بازرگاني: تمام کارشناسان  

رمضانی - فتح اله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09122412084
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
امانی - سعید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09124419627
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رحیمیان - عبدالرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 5 / 1 / 1392
تلفن همراه : 09144235386
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
نباتی قنادی زنجانی-زینب

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 3 /9 /1390
تلفن همراه : 09127417184
صلاحیت ها : 1- رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی، خرید و فروش کالا و خدمات داخلی.
2- رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی، صادرات و واردات
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09121412133
صلاحیت ها : 1- رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فوق کالا و خدمات داخلی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 4) امور مالي رشته امور بازرگاني تمام کارشناسان