رشته حوادث ناشی از کار: تمام کارشناسان  

لطفي فر - مهدي

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09123410409
صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي.
2- بررسي و تشخيص عوامل موثر در بروز حادثه
3- رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اميدوار - هومن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 28 / 12 / 1389
تلفن همراه : 09122413155
صلاحیت ها : 1 - بررسي و تشخيص حوادث انفرادي.
2- بررسي و تشخيص عوامل موثر در بروز حادثه
3- رسیدگی به بهداشت محیط کار
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
کریمی - سیاوش

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09126420175
صلاحیت ها : 1- بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان جستجوي يك کارشناس 11) ایمنی و حوادث رشته حوادث ناشی از کار تمام کارشناسان