رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی: تمام کارشناسان  

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1399
تلفن همراه : 09123414405
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی وسائط نقلیه مونوری زمینی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
حنیفه نیک آبادی - محسن

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09122417897
صلاحیت ها : 1 - ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی
2- تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها
3- اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
رستمخانی - محمدابراهیم (مشهور به شهرام)

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09121416926
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 5) امور وسائط نقلیه رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی تمام کارشناسان