رشته امور ثبتی: تمام کارشناسان  

صحافی- محمدرضا

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 4 / 1381
تلفن همراه : 09123421162
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صلاحیت جریان ثبتی املاک.
2- رسیدگی و تشخیص صلاحیت جریان ثبتی اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
دشتی - یداله

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 14 / 10 / 1385
تلفن همراه : 09121417106
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
3 - تشخيص حدود ثبتي املاك.
4- ارزیابی املاک موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ابراهيمي - ايرج

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09128417158
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
3- تشخیص حدود ثبتی املاک
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تاران - منصور

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 27 / 1 / 1388
تلفن همراه : 09122426209
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي املاک.
2 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
قائمي - هما

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 1 / 2 / 1388
تلفن همراه : 09123417338
صلاحیت ها : 1 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي املاک.
2 - رسيدگي و تشخيص صحت جريان ثبتي اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
ابراهیم خانی - فرامرز

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 20 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09125410242
صلاحیت ها : 1 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2 - رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
3- تشخیص حدود ثبتی املاک .
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
غلام نیا- امید

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09126415831
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
تصوری- نسرین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25/ 11/ 1394
تلفن همراه : 09190606825
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
مرتضوی - حمید

تاریخ شروع کارشناسی : 20/ 01/ 1388
تلفن همراه : 09123052040
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک.
2- رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 6) راه و ساختمان و نقشه برداری رشته امور ثبتی تمام کارشناسان