رشته برق، الکترونیک و مخابرات: تمام کارشناسان  

موسوی - سید ناصر

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 25 / 12 / 1391
تلفن همراه : 09121412250
صلاحیت ها : 1- رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
پرویز - فرزانه

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 19/ 05/ 1394
تلفن همراه : 09122410887
صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید
اباطی زاده- امین

حوزه فعالیت :
تاریخ شروع کارشناسی : 15/ 01/ 1393
تلفن همراه : 09123412846
صلاحیت ها : رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات الکتریکی برق عمومی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ، بر تصویر کارشناس کلیک فرمائید

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی کارشناسان رسمی استان بر اساس گروه کارشناسی 7) صنعت و فن رشته برق، الکترونیک و مخابرات تمام کارشناسان