مطالب

اسامی کارشناسان کشیک

 


معادن :


 

امیراعلم طاهریون : 09121411433

 


مواد : 


 

شیما نکیسا : 09198434453 


مهندسی آب :


 

رضا پارسا منش : 09122413464

رضا مکاریان : 09122416541

 


لوازم خانگی و اداری : 


 

محمدتقی عمادی فرد : 09122414191

 


مواد غذایی و مسمویتهای ناشی از آن :


 

مهران محسنی : 0915145575

 


آمار :


 

مریم سعادات اردهالی : 09124419141

فریدون خادم : 09121413630

 


امور بازرگانی :


 

فتح اله رمضانی : 09122412084 


تعیین نفقه : 


 

علی حبیبی : 09126418600

خلیل باقری : 09144432329

زرین تاج باقری : 09123416164

 


بیمه : 


 

محمد اسماعیلی : 09141415354

 


حسابداری و حسابرسی : 


 

کرامت اله نیک خواه بهرامی : 09122418792 

علی محمدی : 09121414729

محمد تقی احمدی : 09122421464

 


وسائط نقلیه موتوری زمینی : 


 

محسن حنیفه نیک آبادی : 0912241789

 

 

 


ابنیه و آثار تاریخی :


 

اسماعیل حیدری : 09126412619

 


امور ثبتی :


 

ایرج ابراهیمی : 09128417158

هما قائمی : 09123417338

 


راه و ساختمان : 


 

حبیب حلاجی : 09143212568

حسین امینی : 09124417809

علیرضا فکور : 09123413238 


مهندسی ترافیک :


 

حسین ملکی : 09121413644

 


مهندسی محیط زیست :


 

علی عباسی : 09193447286

 


نقشه برداری و اطلاعات مکانی :


 

سعید عباسی : 09122412168

 


برق الکترونیک و مخابرات :


 

امین اباطی زاده : 09123412846

 


برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات :


 

ابراهیم علی آبادی : 09122415381

مسعود قدکی مقدم : 09121413275

محمد تقی قزلباش : 09122415949

 


تاسیسات ساختمانی : 


 

تقی نوری : 09123411377

فریدون حاجی خانی : 09123114056

 


فناوری رایانه و فناوری اطلاعات : 


 

نجم الدین حسنی : 09125422685

 

اسامی کارشناسان کشیک

شما اینجا هستید: صفحه اصلی